Nieuws:

Werktijdverkorting

Het Coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en de economie. Door deze ontwikkelingen is er voor medewerkers tijdelijk minder of geen werk. In het geval van een pandemie zoals het Coronavirus kan er werktijdverkorting worden aangevraagd. Je krijgt dan over de niet-gewerkte uren een vergoeding ter hoogte van de ww-uitkering.

Wat is een werktijdverkorting?

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Oftewel: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Ze moeten daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd.

De voorwaarden

Om deze werktijdverkorting toe te kunnen passen, moet er eerst een vergunning worden aangevraagd bij het ministerie van SZW. Voorwaarden waar aan moet worden voldaan zijn:

  • In een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk wordt verwacht
  • Door een oorzaak die niet tot het normale bedrijfsrisico hoort
  • En die tijdelijk en niet structureel van aard is

Waar moet ik een aanvraag doen?

Aanvraag bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid kan gedaan worden via deze link. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Wanneer mag ik werktijdverkorting aanvragen

De werktijdverkorting kan worden aangevraagd wanneer door calamiteiten er voor zeker 20% van de wedewerkers minimaal twee en maar maximaal 24 weken geen of minder werk is. Belangrijk is dat je goed onderbouwt waarom er geen werk is voor die mensen. Minder omzet betekent namelijk niet altijd dat er minder werk is voor iedereen. Dit moet per werknemer worden aangegeven.

Voor wie kan je het aanvragen?

Alleen voor personeel met een loondoorbetalingsverplichting. Het geldt dus niet voor oproepkrachten met een nul-urencontract of uitzendkrachten. Ook voor medewerkers die al ziek zijn en als je werkt met een payrollbedrijf kan er geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Ik werk met payrolling, wat kan ik doen?

Het is dan niet mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Een horecaondernemer zal in dit geval zelf geen personeel in dienst nemen. Wel kan je in dit geval melden aan je payroller dat er mogelijk ontslagvergunningen moeten worden aangevraagd voor de medewerkers die op basis van payrolling in dienst zijn omdat er geen werk meer is.

Welke informatie moet worden meegestuurd?

Stuur een overzicht van de personeelsleden over de arbeidscontracten (startdatum, einddatum, aantal uren e.d.) en een duidelijk motivering van het aantal uren dat gemist gaat worden.

Werktijdkorting voor 50% aangevraagd, kan ik dat nog aanpassen naar 100% als ik het bedrijf toch besluit te sluiten?

Ja dat kan je aangeven via de vergunning en aanpassen op het aanvraagformulier. Als je al een aanvraag hebt ingediend kan je dit aanpassen bij de toegewezen schadebehandelaar.

Mag ik 100% werktijdverkorting aanvragen voor mijn vaste medewerkers en mijn oproepkrachten door laten werken?

Het gaat niet om de aard van het contract, maar om het werk wat minder wordt als gevolg van de annuleringen. Het mag dus in beginsel wel, mits je goed kan uitleggen welk werk minder wordt als gevolg van annuleringen en waarom dan het werk voor bepaalde oproepers gelijk blijft in uren en voor bepaalde vaste medewerkers de uren minder worden.

Hoe toon je aan dat omzetverlies leidt tot urenverlies?

Dit is afhankelijk per bedrijfstype. Een kroeg bijvoorbeeld met één barman en 30% omzetverlies is minder druk bezig maar is nog steeds hetzelfde aantal uur aan het werk. In dit geval is er geen werktijdkorting mogelijk. Een hotel kan bijvoorbeeld ook 30% minder overnachtingen hebben. Dit betekent natuurlijk minder werk voor de kamermeisjes terwijl er nog steeds personeel nodig is bij de receptie om annuleringen en omboekingen te verwerken. Het is dus mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen voor de kamermeisjes maar niet voor de receptiemedewerkers.

Wanneer volgt de betaling?

Dit kan minimaal 6 weken + de tijd die het UWV nodig heeft om jouw opgave van het gemiste aantal uren te verwerken en uit te betalen.

Achteraf vergoedt het UWV de uren die een werknemer niet heeft gewerkt. Als werkgever moet je het loon dus gewoon doorbetalen. Overigens zijn de eerste 2 weken voor het eigen risico van het management.

Vergunning ontvangen, wat nu?

Zodra je de vergunning binnen hebt moet je dit gelijk melden bij het UWV. https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx

Krijgt mijn medewerker automatisch een WW-uitkering als de vergunning verleend is?

Na de vergunningsperiode kan er een WW-uitkering aangevraagd worden. Dit gaat niet automatisch.

Mag ik mijn medewerker uitlenen aan een ander bedrijf als ik al werktijdverkorting heb aangevraagd?

Ja dat is mogelijk. De werknemer verdient bij de andere werknemer loon en derhalve geen uitkering. De gewerkte uren bij de andere werkgever worden niet uitgekeerd door het UWV.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!