Nieuws:

Voorstel over box 3 naar Raad van State

Voorstel over box 3 naar Raad van State

Het wetsvoorstel ‘Wet werkelijk rendement box 3’ is voor advies naar de Raad van State gestuurd door het kabinet. Het is de bedoeling om het nieuwe belastingstelsel voor box 3, in 2027 in te voeren. Vanaf dat jaar zullen belastingplichtigen alleen belasting betalen over het werkelijke rendement van hun vermogen.

 

De afgelopen jaren heeft het kabinet intensief gewerkt aan de vormgeving van een nieuw belastingstelsel voor box 3. Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel ‘Werkelijk rendement box 3’. Dit stelsel brengt veranderingen met zich mee voor zowel belastingplichtigen als voor onroerende zaken. Het werkelijke rendement bestaat uit direct rendement, zoals huur en dividend (na aftrek van kosten), en indirect rendement, zoals de waardeontwikkeling van aandelen of onroerend goed (zowel positief als negatief). De waardeontwikkeling wordt jaarlijks belast, met uitzonderingen voor onroerende zaken en aandelen in startups. Verliezen in box 3 mogen worden verrekend met inkomen uit box 3, en met inkomsten uit box 3 in toekomstige jaren. Door de lage spaarrentes zullen spaarders in het nieuwe stelsel gemiddeld minder belasting betalen, terwijl beleggers relatief meer zullen betalen.

 

Vermogenswinstbelasting voor onroerende zaken

In het nieuwe wetsvoorstel is beschreven hoe de belasting over onroerende zaken in box 3 moet worden berekend. Er komt een vermogenswinstbelasting in plaats van de huidige vermogensaanwasbelasting. Dit betekent dat bij onroerende zaken de waardeontwikkeling wordt belast, gedurende de periode dat de belastingplichtigen de onroerende zaken bezitten.

 

Voor onroerend goed wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

  • Verhuurde onroerende zaken: Als een onroerende zaak minimaal 90% van het jaar wordt verhuurd, worden de huurinkomsten belast en zijn de jaarlijkse onderhoudskosten aftrekbaar.
  • Niet-verhuurde onroerende zaken: Als een onroerende zaak het hele jaar niet wordt verhuurd, wordt het directe rendement berekend door de vastgoedbijtelling (2,65% over de WOZ-waarde).
  • Gemengd gebruik: Bij gemengd gebruik van een onroerende zaak wordt gekeken naar de hoogte van de huurinkomsten en de vastgoedbijtelling. Het hoogste bedrag wordt vervolgens belast.

 

Het huidige belastingstelsel voor box 3 is op 6 juni ongeldig verklaard, waardoor er een nieuw stelsel moest komen. Dit nieuwe wetsvoorstel is nu voor advies naar de Raad van State verzonden en ligt op schema om per 2027 in werking te treden.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!