Nieuws:

Voorjaarsnota is bekend! Dit zijn de belangrijkste veranderingen

Voorjaarsnota is bekend! Dit zijn de belangrijkste veranderingen

De voorjaarsnota is bekend! Het kabinet heeft een aantal maatregelen getroffen om het begrotingstekort tegen te gaan. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Winstgrens vennootschapsbelasting omlaag

De winstgrens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2023 weer verlaagd. Sinds dit jaar betalen bv’s met een winst tot €395.000 het lage VPBtarief van 15%. In 2023 wordt die grens verlaagd naar €200.000. Ondernemingen met meer winst betalen het hoge tarief van 25,8%.

Twee tarieven box 2 voor dga’s

Ook voor dga’s en andere houders van een aanmerkelijk belang staat er een lastenverzwaring gepland. In box 2 betalen zij belasting over de dividenduitkering. Vooralsnog wordt er gerekend met een tarief van 26,9%. Vanaf 2024 is er een voorstel om twee tarieven te gaan hanteren. Tot een inkomen van €67.000 is het 26% en daarboven 29,5%.

Box 3, ouderenkorting en oudedagsreserve

Voor box 3, ouderenkorting en oudedagsreserve zijn er ook een aantal belangrijke veranderingen.

·         De verhoging van het vrijgestelde vermogen voor box 3 naar € 80.000 wordt geschrapt. De vrijstelling blijft op € 50.650.

·         De verhoging van het vrijgestelde vermogen voor box 3 naar € 80.000 wordt geschrapt. De vrijstelling blijft op € 50.650.

·         Vanaf 2023 is het voor ondernemers niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd een oudedagsreserve (verder) op te bouwen. Een bestaande oudedagsreserve (artikel) kan nog wel ‘op basis van de huidige regels worden afgewikkeld’, zo staat in de nota.

·         Bij de afbouw van de algemene heffingskorting gaat vanaf 2025 naast het inkomen in box 1 ook het inkomen in box 2 en box 3 meetellen.

·         De voorgenomen verhoging van de ouderenkorting wordt teruggedraaid.

·         Het tarief in de overdrachtsbelasting voor onder meer bedrijfspanden gaat in 2023 verder omhoog naar 10,1%. In het coalitieakkoord was al afgesproken dat dit tarief van de huidige 8% in 2023 naar 9% zou gaan.

Gebruikelijk loon dga’s

Ook de regels rondom het gebruikelijke loon van dga’s wordt aangepast. Nu mogen dga’s een gebruikelijk loon stellen op 75% van het loon van iemand uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Dit is ook wel bekend als de ‘doelmatigheidsmarge’ van 25%. Dit percentage wordt verlaagd naar 15% waardoor een dga een hoger gebruikelijk loon moet hanteren en daardoor meer belasting moet betalen in box 1.

30% regeling aangepast

Daarnaast wordt de 30% regeling aangepast. Deze regeling die ook bekend is als de expatregeling gaat alleen gelden voor expats die minder dam de Balkenendenorm verdienen, dus minder dan €216.000 per jaar. 

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!