Nieuws:

Versneld afschrijven in 2023? Hoe werkt dit precies?

versneld afschrijven in 2023? Hoe werkt dit precies?

Ondernemingen kunnen vanaf 2023 versneld afschrijven op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen, zoals machines. Op die manier wil het kabinet investeringen in het mkb stimuleren. De randvoorwaarden voor deze regeling zijn inmiddels gepubliceerd. Wij leggen je uit hoe het werkt.

Steuntje in de rug voor ondernemers

Er is op dit moment veel onzekerheid in de economie, waardoor er minder investeringen in het mkb worden gedaan. Om ondernemers in deze tijd een steuntje in de rug te geven, heeft het kabinet een stimuleringspakket aangekondigd. Dit stimuleringspakket moet tegenwicht bieden aan de lastenverzwaringen die op het bedrijfsleven afkomen, zoals de verhoging van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) van 15% naar 19%.

Afschrijving verlaagt belastbare winst

Eén van de onderdelen van het pakket is een regeling voor willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals machines. Dankzij deze regeling kan een onderneming die in 2023 investeert in een bedrijfsmiddel, eenmalig tot 50% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven. Door deze 50%-afschrijving meteen in 2023 te doen, verlaagt een onderneming de belastbare winst en betaalt dus minder belasting. Het restant van de investering moet de onderneming in de jaren daarna regulier afschrijven. De verruiming geldt voor zowel de inkomstenbelasting als voor de VPB. 

Alleen voor in 2023 aangeschafte bedrijfsmiddelen

Deze regeling gold eerder al in 2009, 2010 en 2011, maar de voorwaarden zijn hernieuwd. De voorwaarden voor de regeling voor 2023 zijn inmiddels in de zogeheten eindejaarsregeling van het ministerie van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant. Zo geldt de regeling alleen voor bedrijfsmiddelen gekocht in 2023 en dus niet voor bijvoorbeeld machines die al eerder in gebruik zijn genomen. De onderneming moet dus in het kalenderjaar 2023 verplichtingen aangaan voor de aanschaf, of zogeheten voortbrengingskosten maken (bij een bedrijfsmiddel dat de onderneming zelf maakt). De onderneming moet het bedrijfsmiddel vervolgens vóór 2026 in gebruik nemen. 

Wat valt er niet onder de willekeurige afschrijving?

Een aantal bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van de willekeurige afschrijving. Denk hierbij aan gebouwen, schepen, vliegtuigen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur aan derden. Ook bedrijfsmiddelen waarop via een andere regeling willekeurig wordt afgeschreven, zoals bij de Vamil, afgeschreven zijn uitgesloten. Personenauto’s die niet bedoeld zijn voor beroepsvervoer vallen in principe ook niet onder de verruimde afschrijving. Er is een uitzondering voor personenauto’s met een ‘nulemissie’. Dat is een auto waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de uitstoot nul gram CO2 per kilometer is.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!