Nieuws:

Veranderingen in box 2 tarieven: wat betekent dit voor DGA’s en BV’s? 

Verandering in box 2 tarieven: wat betekent dit voor DGA's en BV's?

Het einde van het jaar 2023 nadert snel, en voor Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) en BV’s is het een uitgelezen moment om hun fiscale strategie onder de loep te nemen. Een belangrijk aandachtspunt is de situatie in box 2 van de inkomstenbelasting. Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf betekent? In dit artikel leggen we de belangrijke veranderingen in box 2 uit.  

 

Tarieven Box 2 2024 

In box 2 worden vanaf 2024 twee tarieven ingesteld. Tot een inkomen uit aanmerkelijk belang van € 67.000 geldt een tarief van 24,5%, terwijl het tarief naar alle waarschijnlijkheid stijgt naar 33% boven deze inkomensgrens. Het oorspronkelijke plan van het kabinet was een toptarief van 31%, maar de Tweede Kamer heeft hier tijdens de behandeling van de begroting voor 2024 nog 2% aan toegevoegd. Als de Eerste Kamer hiermee instemt, worden DGA’s dus geconfronteerd met een tarief van 33%. 

 

Belangrijke fiscale verschuivingen in box 2 

Deze verandering heeft aanzienlijke gevolgen voor de fiscale behandeling van het inkomen van DGA’s. Momenteel geldt er nog één tarief in box 2, namelijk 26,9%. In 2024 zal een DGA tot een box 2-inkomen van € 67.000 echter 2,4% minder belasting betalen dan dit jaar, terwijl het tarief voor het inkomen boven € 67.000 met maar liefst 6,1% stijgt. Daarom is het voor DGA’s verstandig om te overwegen hoe hun financiële situatie eruitziet. Het kan fiscaal voordelig zijn om inkomen in box 2, zoals dividenduitkeringen of aandelenverkoop, naar voren te halen, vooral bij aanzienlijke bedragen. Het huidige tarief van 26,9% is namelijk aantrekkelijker dan het verwachte tarief van 33% in 2024. Uiteraard spelen bij dit soort beslissingen ook andere factoren dan alleen fiscale overwegingen een rol. 

 

Excessieve leningen bij de eigen BV’s 

Een andere verandering waarmee DGA’s te maken krijgen, is de aanpak van excessieve leningen bij hun eigen BV’s. Als deze leningen een bepaalde grens overschrijden, wordt het deel boven die grens belast in box 2. Momenteel ligt de grens op € 700.000, maar deze wordt mogelijk volgend jaar worden verlaagd naar € 500.000. Dit jaar zal de Belastingdienst voor het eerst inventariseren hoe hoog de schulden van DGA’s aan hun eigen BV’s zijn. DGAga’s hebben dus nog een beperkte tijd om mogelijk onder de grens te komen, bijvoorbeeld door leningen af te lossen met dividenduitkeringen, indien dit financieel haalbaar is. 

 

Voordelen en overwegingen voor BV’s 

Voor BV’s is het raadzaam om de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) nog eens kritisch te evalueren. Met een fiscale eenheid worden de winsten van alle BV’s binnen de eenheid samengevoegd en gezamenlijk belast. Aangezien de winstgrens voor het lage VPB-tarief dit jaar is verlaagd naar € 200.000, kan het voordelig zijn om de fiscale eenheid op te splitsen. Op die manier kunnen individuele BV’s mogelijk profiteren van het lagere tarief. Het fiscale voordeel is echter slechts een kant van het verhaal, aangezien het verbreken van een fiscale eenheid financiële nadelen met zich mee kan brengen. Het is belangrijk om een verzoek om de fiscale eenheid te verbreken of te vormen, uiterlijk vóór 1 januari 2024 bij de Belastingdienst in te dienen. 

 

Willekeurig afschrijven en EIA 

Voor BV’s die hun winst over 2023 nog verder willen verlagen, kan het interessant zijn om gebruik te maken van de ruime regeling voor willekeurige afschrijving die dit jaar geldt. Dit stelt BV’s in staat om tot 50% van de waarde van een investering in één keer ten laste te brengen over de winst van 2023. Dit betekent wel dat hierdoor in de komende jaren minder afschrijving beschikbaar is, waardoor de winst mogelijk weer eerder onder het hoge VPB-tarief valt. Daarnaast is het verstandig om te onderzoeken of BV’s in het kader van hun investeringen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA geldt voor investeringen die de bedrijfsvoering energiezuiniger maken. Het aftrekpercentage bedraagt dit jaar maximaal 45,5%, maar wordt in 2024 beperkt tot maximaal 40%. Het is dus zaak voor BV’s om hun financiële strategie zorgvuldig te plannen en eventueel professioneel advies in te winnen om de beste beslissingen te nemen voor het einde van 2023. 

 

Met het einde van 2023 in zicht, staan DGA’s en BV’s voor belangrijke fiscale beslissingen. De wijzigingen in de box 2 tarieven vragen om een heroverweging van de financiële strategie, waarbij het naar voren halen van inkomen en het beheren van leningen cruciale overwegingen zijn. Heb je hulp nodig met deze overwegingen of wil je professioneel advies ontvangen? Neem gerust contact met ons op.  

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!