Nieuws:

Update Bijstand voor zelfstandigen(Tozo)

TVL en belastingversoepeling

Het rijk komt met een nieuwe regeling voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege het coronavirus: de Tozo (tijdelijke overbruggingregeling zelfstandig ondernemer). Bij je gemeente kun je financieel ondersteuning aanvragen als je financieel in de knel bent gekomen door het coronavirus. Er gelden de volgende eisen:

Eisen

  • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je bedrijf (inschrijving KvK)
  • Je werkt meer dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf (ca. 25 uur per week)
  • Je bent 18 jaar of ouder en niet met pensioen;
  • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
  • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (zoals inschrijving Handelsregister KvK).

Tozo aanvragen

De aanvraag van deze regeling kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 maart als je sindsdien in de financiële problemen bent gekomen door de coronamaatregelen. Deze inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 maanden en hoef je niet terug te betalen. Daarnaast kan er ook een lening worden aangevraagd voor een bedrijfskapitaal. Dit bedrag kan maximaal oplopen tot €10.157. Deze lening moet echter wel worden terugbetaald. Het rentepercentage is nog niet bekend maar zal lager liggen dan de 8% die voor de Bbz wordt gerekend. De Tozo-regeling geldt tot 1 juni 2020. Het is mogelijk dat als je in de komende maanden in de financiële problemen komt, nog steeds de aanvraag kan indienen.

De gemeentes die de aanvraag in behandeling nemen hebben als streven om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag te laten weten of je in aanmerking komt voor de regeling. Als dat niet lukt dan kan de gemeente een voorschot geven.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!