Nieuws:

Uitgestelde belastingrekening hoeft nog niet betaald te worden!

Alle ondernemers die van de belastingdienst uitstel van betaling hebben gekregen hoeven niet in één keer hun belastingschulden te betalen. Zij mogen wachten tot de regelgevingen voor maatwerk per sector klaar zijn.

Het uitstellen van de belastingbetaling is één van de maatregelen in het noodpakket omtrent de coronacrisis. Al meer dan 185.000 hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Ondernemers die gebruik maken van deze regeling krijgen 3 maanden uitstel van onder meer de inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en BTW.

Terugbetaling belastingschuld

De eerste aanvragers van het belastinguitstel hebben laatst een brief van de Belastingdienst ontvangen omdat de periode van 3 maanden is verlopen. In deze brief werd ook vermeld dat deze periode kan worden verlengd. De fiscus geeft aan dat een passage ‘onhandig geformuleerd’ is waardoor de belastingplichtige kunnen denken dat zij de rekening alsnog in één keer moet betalen. Dit is dus niet het geval.

Het kabinet is op dit moment bezig met een plan voor het terugbetalen van die schulden. Hierbij werkt het kabinet samen met brancheverenigingen en onderzoeken ze de opties naar gespreide terugbetaling en maatwerk per sector. Deze plannen worden deze zomer uitgewerkt. Wanneer er een duidelijk plan is zal de Belastingdienst ondernemers nogmaals informeren. Tot die tijd hoeven ondernemers hun schuld en eventuele  opgelegde verzuimboete niet terug te betalen.

Hoe vraag je uitstel van betaling aan?

Ondernemers die een (naheffings)aanslag hebben ontvangen kunnen nog steeds 3 maanden uitstel vragen. Dit kan zowel online als schriftelijk worden aangevraagd. Ook het verlengen van het uitstel kan via dit formulier.

Er zijn echter wel een paar voorwaarden waar de ondernemer aan moeten voldoen. Zo moeten ondernemers verklaren dat zij er alles aan gedaan hebben om de financiële positie van hun onderneming op peil te houden. Dit kan zijn het niet uitkeren van dividend of bonussen.

Bij belastingschulden van meer dan € 20.000 moet bovendien een verklaring zitten van een externe deskundige, zoals een accountant, dat er betalingsproblemen zijn.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!