Nieuws:

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Vanaf 30 juni kunnen mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers, krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten.

De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal €50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september. Deze tegemoetkoming komt bovenop de NOW-regeling.

Wat is de tegemoetkoming vaste lasten?

De tegemoetkoming vaste lasten helpt mkb-bedrijven met het betalen van een deel van de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven die gebruik willen maken van deze regeling kunnen vanaf 30 juni 2020 om 12:00 een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO).

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.
 • Door de coronacrisis heeft het bedrijf meer dan 30% omzet verloren.
 • De vaste lasten zijn minimaal €4000. Het gaat dan om vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Deze kosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
 • De SBI-code van het bedrijf staat op de lijst van vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is gevestigd in Nederland en is voor 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen in aanmerking voor de subsidie voor de omzetverlies van de winkel.
 • Het bedrijf heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van de vaste lasten. Deze doorlopende kosten zijn: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving en abonnementen.

Ondernemers kunnen naast de TVL ook gebruik maken van de TOGS-regeling. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in onder meer de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, strandbouwers, kermissen, sauna’s, welness centra, podia en theaters staan ook op deze lijst.

Hoe wordt de TVL berekend?

 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • De berekening van de subsidie is:
  Normale omzet xomzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000.
 • Rekenvoorbeeld 1:
  • Bedrijf A verdiende in juni t/m september 2019 €600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft;
  • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft;
  • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
  • Berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50%= €60.000.
  • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%)
 • Rekenvoorbeeld 2:
  • Bedrijf B verdiende in juni t/m september 2019 €20.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €10.000 (50%) minder omzet heeft;
  • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat €20.000 x 10% = €2.000.
  • Bedrijf B valt daarmee onder de grens van €4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.
 • Bedrijven vragen, vóór 1 april 2021, vaststelling van de subsidie via RVO;
 • Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvangt het bedrijf de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt het bedrijf minder dan 20% of moet het bedrijf subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvangt het bedrijf alsnog een hoger subsidiebedrag tot het maximum van €50.000;
 • Deze tegemoetkoming is voor vier maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf 30 juni om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via rvo.nl/tvl.

Waarom worden niet de werkelijke vaste lasten berekend?

Deze regeling is gemaakt voor bijna 1 miljoen ondernemingen. Om de regeling snel en uitvoerbaar te houden wordt er gerekend met een vaste berekening. Een berekening en controle van de werkelijke vaste kosten voor elk bedrijf kost veel tijd, hierdoor duurt het langer om de subsidie te verlenen.

Het deel vaste lasten per sector is berekend met cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. De sector komt overeen met de eerste twee cijfers van de SBI-code. Voor een betrouwbare berekening per bedrijfstak (meer cijfers in de SBI code) ontbreken in veel gevallen de benodigde gegevens in de CBS statistiek. Zorgvuldigheid gaat voor, daarom is er besloten om de berekening op sectorniveau te maken.

Waarom krijgt een bedrijf dat is opgericht tussen 1 en 15 maart 2020 maximaal €1.000?

Bedrijven die zo kort voor de coronacrisis zijn opgericht, hebben niet genoeg gegevens om de omzet van juni t/m september onder normale omstandigheden in te schatten. Daarmee is het omzetverlies en het subsidiebedrag niet vast te stellen. Om toch enige ondersteuning te bieden, ontvangt een bedrijf in ieder geval een tegemoetkoming van €1.000. Voorwaarde is dat de vaste lasten van het bedrijf tussen juni en september 2020 €4.000 of hoger zijn.

Heb je ook recht op de TVL als ik al gebruik maak van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)?

Ja, dat kan zeker!. De TVL komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS regeling liep van 15 maart tot 15 juni. De TVL loopt van 1 juni tot 1 oktober.

Ik maak ook gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Heb ik dan nog steeds recht op de TVL?

Ja dat kan. De TVL is als aanvulling op de NOW-Regeling. De ontvangen NOW-subsidie heeft geen invloed op de hoogte van de TVL. De TVL-subsidie telt wel als omzet mee waardoor de NOW-subsidie lager kan worden. Maar bij elkaar opgeteld is het subsidiebedrag van beide regelingen hoger, dan wanneer een bedrijf maar van één regeling gebruikt maakt.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!