Nieuws:

Rekenformule aangepast voor lager gebruikelijk loon dga’s door crisis

Het gebruikelijke loon van directeur-grootaandeelhouders mag vanwege de coronacrisis worden aangepast mits zij last hebben van de coronacrisis. Het ministerie van Financiën heeft een formule gepubliceerd voor het berekenen van het salaris en is afhankelijk van de gedaalde omzet. Met deze nieuwe rekenformule mogen dga’s hun salaris aanpassen zonder eerst in overleg te gaan met de inspecteur.

Het gebruikelijke loon geldt voor alle houders van een aanmerkelijk belang in een vennootschap, die ook werken voor diezelfde onderneming. Normaal gesproken moeten zij in de loonaangifte een salaris opnemen dat gebruikelijk is voor hun werkzaamheden. Normaal gesproken is dat salaris gebaseerd op het salaris van een werknemer met de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Nieuwe formule

Dga’s zouden dus nog een hoog gebruikelijk loon moeten hanteren ondanks een gedaalde omzet. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom als onderdeel van de steun aan dga’s een nieuwe formule gepubliceerd voor het vaststellen van het gebruikelijk loon in 2020.

Gebruikelijk loon in 2020 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020 / omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019).

Ter illustratie: neem het voorbeeld dat de omzet in de eerste 4 maanden van 2020 uitkwam op € 1.000 en in diezelfde periode in 2019 op € 100.000. En dat het gebruikelijk loon in 2019 het standaardbedrag van € 45.000 was. Dan rolt er uit de formule een gebruikelijk loon van € 450 (€ 45.000 x 0,01) voor in de loonaangifte over 2020.

Geen hogere dividend door lager dga-loon

Door deze nieuwe formule keurt de staatssecretaris het dus goed om het gebruikelijk loon aan te passen. Zoals gezegd is het mogelijk om het gebruikelijke loon te verlagen zonder overleg met de inspecteur. Overleg mag uiteraard wel, en volgens het goedkeuringsbesluit is er ook de ruimte voor maatwerk voor bv’s waarbij de formule geen of niet genoeg soelaas biedt.

Aan deze maatregelen gelden nog wel voorwaarden. Als de dga meer loon heeft ontvangen dan door de nieuwe rekenformule zou volgen, geldt dat hogere loon voor de loonaangifte. Verder mag het dividend of de rekening-courantschuld tussen dga en de bv niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. Als derde voorwaarde moet de dga rekening houden met zuivere omzet. De invloed van ‘andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten’ moet buiten beschouwing blijven.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!