Nieuws:

Recht op langer betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Recht op langer betaald ouderschapsverlof

Goed nieuws voor iedereen die vanaf 2 augustus 2022 (opnieuw) ouder wordt. Een werknemer heeft namelijk vanaf die datum recht op negen weken betaald ouderschapsverlof, al dan niet gedeeltelijk betaald. Hoe zit dat allemaal precies? Wij geven meer uitleg over het recht op betaald ouderschapsverlof.

Hoe ziet het ouderschapsverlof er nu uit?

In de eerste acht levensjaren van een kind kun je als ouder 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Het ouderschapsverlof is namelijk zo ingesteld dat het 26 keer het aantal uren is dat de ouder werkt per week.

Bijvoorbeeld: 40 uur per week X 26 is 1040 uur, wat gelijk staat aan 26 volle werkweken. Werk je als ouder bijvoorbeeld 24 uur per week, staat dat gelijk aan 624 uur ouderschapsverlof, wat neerkomt op ruim 15 weken.

Dat verlof is dan onbetaald, tenzij de afspraken intern anders zijn ingericht. Het klinkt dus vanzelfsprekend dat niet iedere ouder het zich kan verloven om ouderschapsverlof op te nemen. Sterker nog, slechts een derde van alle ouders neemt dit onbetaalde verlof (gedeeltelijk) op.

Aanvullend verlof

Momenteel is het in Nederland zo geregeld dat je als ouder recht hebt op één week betaald geboorteverlof. Aanvullend zijn er vijf weken geboorteverlof mogelijk. Het UWV betaald dan 70% van het loon uit.

Zweeds ouderschapsverlof-model

Het ouderschapsverlof in Zweden is één van de meest uitgebreide regelingen voor ouders. Het Scandinavische systeem heeft het zo ingericht dat vrouwen én mannen recht hebben op 480 dagen betaald ouderschapsverlof per kind. Dat staat gelijk aan 16 maanden. Dit systeem bevorderd de gelijke economische kansen voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en is een fundamenteel onderdeel van het gendergelijkheidsbeleid. Zo kunnen ouders hun werk en gezin goed combineren.

Betaald ouderschapsverlof

Een Europese richtlijn regelt twee maanden betaald ouderschapsverlof. Het wetsvoorstel dat dit in Nederland regelt, is nu door de Eerste Kamer aangenomen. Die richtlijn gaat in op 2 augustus 2022. Het verlof wordt dan gedeeltelijk betaald door een UWV uitkering. Een drietal punten zal toegevoegd worden aan het huidige ouderschapsverlof na 2 augustus.

1.     In het eerste levensjaar heb je recht op negen weken betaald verlof

De uitkering van het UWV zal verlengt worden naar negen weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. De vergoeding zal 50% van het dagloon zijn met een maximum van €225,57. Ouders moeten deze negen weken opnemen binnen de twaalf maanden na de geboorte. Dit hoeft dus niet in één keer, het mag ook verspreid over de eerste twaalf maanden.

2.     Betaald verlof bij geboorte voor 2 augustus 2022

Vindt de geboorte plaats voor 2 augustus is het wetsvoorstel daar gelukkig flexibel in. Het verlof geldt namelijk ook voor ouders die voor de invoering van de wetswijziging een kind krijgen. Hiervoor zijn een paar voorwaarden:

  • Het kind moet jonger zijn dan één jaar op 2 augustus
  • De ouders moeten op 2 augustus werknemer zijn
  • Het volledige recht (26 keer de arbeidsduur per week) mag nog niet op zijn gemaakt.

Heb je als ouder een kind dat is geboren voor 2 augustus en is de kleine nog geen jaar oud? Dan wordt dus gekeken naar het aantal dagen verlof waar je recht op hebt en hoeveel daar al van is opgenomen. Is jouw kind op 2 augustus een halfjaar oud en heb je 19 weken onbetaald ouderschapsverlof opgenomen? Dan heb je nog zes maanden de ruimte om zeven weken betaald verlof op te nemen. Je kunt als ouder bij het UWV een uitkering vragen op basis van 50% van jouw loon.

3.     Hoe werkt ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap?

De regels zijn exact hetzelfde voor ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap. De regelgeving gaat dan alleen in op de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. Ook hierbij kun je de negen weken verlof gespreid opnemen over de eerste twaalf maanden.

Administratiekantoor Bark

Heb je vragen over ouderschapsverlof, het aanvragen hiervan of hoe het geregeld wordt voor ondernemers? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag over je mogelijkheden en helpen je uiteraard graag verder!

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!