Nieuws:

NOW 5.0 is de nieuwe corona loonsteun

NOW 5.0

NOW 5.0 is de nieuwe corona loonsteun

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt dit najaar door de te hoge besmettingsgraad. Winkels moeten eerder sluiten en sommige winkels kunnen slechts een aantal winkeliers tegelijk toelaten. Laat staan de restaurants en alle andere ondernemers die hier omzet door mislopen. Het loon moet toch betaald worden en daarom komt de overheid de ondernemers tegemoet met NOW 5.0.

Wat is de NOW 5.0?

NOW staat voor Noodmatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De afgelopen twee jaar zijn er tijdens de aangescherpte coronamaatregelen verschillende regelingen om ondernemers te ondersteunen. Daar is nu de vijfde versie bijgekomen (NOW 5.0).

Verplichtingen voor de werkgever

De maatregelen hebben in veel bedrijven gezorgd voor bedrijfseconomisch ontslag van personeel. Sinds de NOW 3.0 is een werkgever die gebruikmaakt van de NOW-regeling, verplicht zich dan in te spannen om een werknemer naar nieuw werk te begeleiden.

De werkgever dient telefonisch contact op te nemen met het UWV. Zo kan de ondernemer het proces in gang zetten voor zijn (oud) werknemer(s). Als een ondernemer verzuimt dit te doen, wordt 5% op het subsidiebedrag gekort. Deze ‘inspanningsverplichting’ geldt ook voor de NOW 5.0 voor alle ontslagen tot 31 december 2021.

Financiële steun

Heb je als ondernemer aantoonbaar 20% omzetverlies geleden door de coronamaatregelen? Dan kun je voor november en december de NOW 5.0 aanvragen. De NOW 5.0 is zo goed als hetzelfde als de NOW 4.0. Het subsidiepercentage is namelijk opnieuw 85% van de loonsom. De forfaitaire opslag is 40% van de loonsom. Verder blijft het te vergoeden dagloon gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon.

De grens van het maximaal te vergoeden omzetverlies blijft 80%. Daarbij blijft voor de NOW 5.0 ook het bonus- en dividendverbod gelden. Het loonsomvrijstellingspercentage daarentegen wordt verhoogd naar 15%.

Ondernemers die zijn gestart tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 kunnen in aanmerking komen voor de NOW 5.0, dit is wel een nieuwe ontwikkeling.

Referentiemaand

Voor de NOW 5.0 wordt september van 2021 gezien als referentiemaand voor de loonsom. Voor de referentieomzetperiode wordt rekening gehouden met 2019, gedeeld door zes. Dit gaat echter niet op voor starters.

Ondernemingen die gestart zijn tussen 1 februari 2020 en 1 juli 2021 kunnen 1 juli tot en met 31 oktober 2021 als referentiekader gebruiken.

Ondernemingen die na 1 juli 2021 zijn gestart maar voor 30 september 2021, kunnen de referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot 31 oktober 2021. Deze dient dan omgerekend te worden naar twee maanden. Hierdoor is deze vergelijkbaar met de periode van de nieuwste NOW.

Administratiekantoor Bark

Heb je vragen over de nieuwste of oudere versies van de NOW? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag over je mogelijkheden en helpen je uiteraard graag verder!

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!