Nieuws:

Nieuwe reiskostenvergoeding in 2021

Per 1 januari 2021 mogen werkgevers de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast uitbetalen aan werknemers die thuiswerken. Dit kan financiële gevolgen hebben voor werknemers.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën maakte onlangs bekend dat er geen onbelaste reiskosten uitbetaald mag worden aan thuiswerkende werknemers. Dit besluit kan nadelige gevolgen hebben voor werknemers als werkgevers besluiten om te stoppen met het uitbetalen van de reiskostenvergoeding.

Werkgevers moeten deze wijziging tijdig aan hun werknemers melden. Dit kan tijdens een beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar of het kan centraal gecommuniceerd worden met de werknemers.

Thuiswerken? Dan geen reiskostenvergoeding!

De Belastingdienst maakte deze zomer nog bekend dat werkgevers in 2020 de vaste reiskosten onbelast door mogen blijven betalen, ook als de werknemer vanwege de coronacrisis thuiswerkt en minder reiskosten maakt. Deze maatregel zal niet worden verlengd na 31 december 2020. Werkgevers mogen vanaf 1 januari alleen onbelast reiskosten vergoeden voor het werkelijk aantal dagen dat de werknemers naar zijn werk afreist. Alleen als de werknemer in een kalenderjaar minstens 36 weken of 128 dagen naar de vaste werkplek reist, heeft hij recht op een onbelaste vaste reiskostenvergoeding. Dit zal bij werknemers die regelmatig thuiswerken vaak niet het geval zijn. Deze nieuwe manier van vergoeden moet natuurlijk wel eerst worden gecommuniceerd met de werknemer.

Thuisvergoeding meestal niet verplicht

Dit jaar besloten veel werkgevers om de vaste reiskostenvergoeding door te blijven betalen ter compensatie voor de kosten die werknemers thuis maken. Denk hierbij aan kosten als: koffie, elektriciteit en natuurlijk toiletpapier. Andere werkgevers zijn overgestapt en betalen een thuiswerkvergoeding. Het Nibud heeft berekend dat een thuiswerkdag gemiddeld €2 per persoon kost. Dit is geen verplichting, tenzij dit is afgesproken in het CAO.

Vergoedingen aanpassen

Ook na de coronacrisis is de verwachting dat veel werknemers thuis blijven werken. Werkgeversorganisatie AWVN pleit daarom voor aanpassingen van de regelingen voor vergoedingen van reiskosten en thuiswerken. Een optie is de ‘waar je werkt-budget’ per werknemer waaruit de werknemer de reis- en thuiskosten kan betalen.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!