Nieuws:

Nieuwe financiële overheidsmaatregelen inzake Coronavirus

Ouderschapsverlof

Dat het Coronavirus een enorme effect heeft op bedrijven en organisaties is pijnlijk duidelijk geworden. De overheid heeft daarom financiële maatregelen afgekondigd zodat delen of zelfs gehele ketens niet stilvallen. Zo wil de overheid de ondernemer en zijn werknemers beschermen de komende periode als er minder werk is dan voorheen.

Belastingen uitstellen

  • Ondernemers krijgen de mogelijkheid om uitstel te vragen van IB,OB, VPB bij de belastingdienst. Om in aanmerking te komen van dit bijzondere uitstelsel moet u als ondernemer schriftelijk onderbouwen hoe je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen. De normale voorwaarden van het verkrijgen van bijzonder uitstel blijven van kracht. Er is dus nog steeds een deskundige verklaring nodig.
  • De verzuimboete voor het niet tijdig betalen zal worden teruggedraaid of zelfs achterwege worden gelaten door de belastingdienst
  • Als de ondernemers een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen zij een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken worden ingewilligd door de Belastingdienst waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden.
  • Tarieven invorderingsrente en belastingrente worden tijdelijk aangepast naar 0,1%.

Tegemoetkoming loonkosten aanvragen

  • Eén van de eerste stappen die je kon zetten als ondernemer was het aanvragen van werktijdverkorting. Deze werktijdverkorting is inmiddels vervangen door een speciaal noodfonds (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud).
  • Bij het UWV kan je op basis van dit noodfonds voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten( maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de loonsom) worden aangevraagd. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat de onderneming een omzetverlies heeft van 20% en mag er geen personeel ontslagen worden in de subsidieperiode.
  • Voor ondernemers die reeds een vergunning tot werktijdverkorting hebben ontvangen blijft de oude regeling gelden tot het einde van de vergunningsperiode.

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld?

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. De overheid heeft enkele voorbeelden gepubliceerd:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Wanneer ontvang je de tegemoetkoming?

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de tegemoetkoming. Na de periode van 3 maanden wordt de loonsom, het werkelijke omzetverlies en de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Op basis daarvan kan nog een correctie plaatsvinden.

Is het noodfonds ook beschikbaar voor werknemers met een flexibel contract

De nieuwe regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht bestaat, zoals werknemers met een oproepcontract. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te laten gaan.

Waar kan ik beroep doen op dit noodfonds?

Er wordt op dit moment hard gewerkt door het UWV om een aanvraagformulier beschikbaar te stellen. Overigens kan je beroep doen op dit noodfonds voor omzetverlies vanaf 1 maart.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee dit is dus niet meer mogelijk. Ondernemers die voor de veranderingen een werktijdverkorting hebben aangevraagd zullen onder deze regeling blijven vallen.

Lopende aanvragen zullen dus onder het eerder genoemde Noodfonds vallen.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!