Nieuws:

Nieuwe Belastingrentetarieven voor 2024: Wat je moet weten 

Nieuwe belastingtarieven voor 2024

Op 1 januari 2024 vinden er belangrijke veranderingen plaats in het Nederlandse belastingstelsel met betrekking tot de belastingrente. Het kabinet heeft aangekondigd dat de belastingrentetarieven aangepast worden, wat invloed zal hebben op zowel de vennootschapsbelasting (VPB) als de inkomstenbelasting (IB) en andere belastingen. 

 

VPB, Bronbelasting en Solidariteitsbijdrage (Nu 8%, wordt 10% per 2024) 

Het belastingtarief voor de VPB, bronbelasting en solidariteitsbijdrage wordt gelijkgesteld aan de ECB-basisherfinancieringsrente plus 5,5%, afgerond op halve percentages met een minimum van 5,5%. Dit betekent dat het tarief per 1 januari 2024 stijgt naar 10%. 

 

IB en Andere Belastingen (Nu 6%, wordt 7,5% per 2024) 

Voor individuen en andere belastingen, zoals loonbelasting, BTW en dividendbelasting, wordt de belastingrente ook gebaseerd op de ECB-rente. Maar in dit geval wordt het rentepercentage verhoogd met 3 procentpunt, afgerond op halve procentpunten, en kan niet lager zijn dan 4,5%. Dit betekent dat het tarief per 1 januari 2024 wordt verhoogd naar 7,5%. 

 

Achtergrondinformatie en Doel van de Wijzigingen  

Het kabinet heeft deze wijzigingen aangekondigd in een Kamerbrief op Prinsjesdag, met als doel het creëren van een nieuw systeem voor het vaststellen van belastingrentetarieven. Belastingplichtigen kunnen belastingrente verschuldigd zijn aan de Belastingdienst als ze bijvoorbeeld te laat of onjuist aangifte doen. Dit nieuwe systeem heeft het doel om de kloof tussen de belastingrentetarieven voor VPB en bronheffing enerzijds, en IB en andere belastingen anderzijds, te verkleinen. 

 

Jaarlijkse Aanpassing op Basis van ECB-rente 

De rentepercentages worden voortaan jaarlijks vastgesteld op basis van de laatst gepubliceerde ECB-rente vóór 31 oktober van dat jaar. Deze nieuwe percentages worden van kracht op 1 januari van het volgende jaar, dus vanaf 1 januari 2024. 

 

Bevroren Percentage voor Toeslagen  

Een belangrijke wijziging betreft ook de toeslagen. Het kabinet heeft voorgesteld om de koppeling met de wettelijke rente voor IB en andere belastingen los te laten. Dit betekent dat het percentage voor toeslagen vanaf 1 januari 2024 “bevroren” wordt op 4%. 

 

Deze veranderingen in de belastingrentetarieven zijn bedoeld om het systeem eerlijker en transparanter te maken voor belastingplichtigen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en eventuele aanpassingen in je financiële planning te overwegen om verrassingen te voorkomen. Als je hulp nodig hebt bij het begrijpen of toepassen van deze belasting rentetarieven, zijn wij er bij @Bark om je te ondersteunen.  

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!