Nieuws:

Nieuw steun- en herstelpakket: NOW 3.0

Het kabinet heeft op 28 augustus een nieuw steun- en herstelpakket aangekondigd dat per 1 oktober 2020 ingaat. Een onderdeel hiervan is de verlenging van de NOW: de NOW 3.0. De NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021. en wordt verdeeld in drie tijdvakken van drie maanden. Om aanspraak te kunnen maken op de NOW 3.0 hoeft u niet te hebben deelgenomen aan de NOW 1.0 of NOW 2.0. Voor elk tijdvak kunt u besluiten om wel of geen aanvraag in te dienen voor de NOW 3.0.

Wijzigingen

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling dient er sprake te zijn van een bepaald percentage aan omzetverlies per tijdvak. Aan de hand van dit omzetverlies kunt u dan maximaal een x-percentage aan loonsteun (NOW 3.0) krijgen per tijdvak. Bekijk de tabel hieronder voor meer informatie.

 1e  tijdvak: 01.10.2020 tot 01.01.20212e  tijdvak: 01.01.2021 tot 01.04.20213e  tijdvak: 01.04.2021 tot 01.07.2021
(Verwacht)omzetverliesMinimaal 20%Minimaal 30%Minimaal 30%
Loonsteun (NOW 3.0)Maximaal 80% bij een omzetverlies van 100%Maximaal 70% bij een omzetverlies van 100%Maximaal 60% bij een omzetverlies van 100%

Afbouw loonsteun

egenover de afbouw van de loonsteun (deze was immers bij de NOW 2.0 maximaal 90%) bestaat de mogelijkheid om de loonsom (vrijwillig) geleidelijk te laten dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Dit vijstellingspercentage loopt op met 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak. Zo kan een vrijwillige daling van de loonsom tot stand komen door bijvoorbeeld:

  • een natuurlijk verloop binnen het personeelsbestand
  • minder personeel aan te houden
  • een vrijwillig loonoffer te vragen aan uw werknemers. U moet wel een akkoord sluiten met de werknemersvertegenwoordigers/vakbonden over deze verlaging.

Ontslagboete vervalt

Bij de NOW 2.0 werd er een korting (een ontslagboete) toegepast op het moment dat er sprake was van bedrijfseconomisch ontslag. Onder de NOW 3.0 vervalt de ontslagboete.

Maximaal te vergoeden loon

Voor de eerste twee tijdvakken van de NOW 3.0 bedraagt het maximaal te vergoeden loon per werknemer net als bij de NOW 1.0 en NOW 2.0 maximaal tweemaal het dagloon, oftewel: € 9.538 per maand. Voor het derde tijdvak van de NOW 3.0 wordt dit verlaagd naar eenmaal het dagloon, wat neer komt op € 4.769 per maand. De forfaitaire toeslag voor werkgeverslasten van 40% blijft gehandhaafd.

Voorschot

Het voorschot blijft net als bij de NOW 80% van het subsidiebedrag. De overige 20% wordt uitgekeerd na de vaststelling van de subsidie. Deze vaststelling vindt pas plaats na afloop van de drie tijdvakken. Net als bij de NOW 2.0 mogen er geen dividenduitkeringen of bonusregelingen voor de directie en het bestuur worden uitgekeerd. Ook de scholingsverplichting blijft bestaan.

Aanvragen

Naar verwachting kunt u vanaf 16 november bij het UWV de NOW 3.0 aanvragen voor het eerste tijdvak. U kunt voor het eerste tijdvak met terugwerkende kracht een aanvraag indienen (1 oktober 2020 tot 1 januari 2021).

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!