Nieuws:

Lager gebruikelijk loon dga door corona

Kapitaalrente

Om fiscale verlichtingen te bieden aan diegene die financieel getroffen worden door de coronacrisis, is het mogelijk om een lager gebruikelijk loon uit te keren aan dga’s.

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) is het mogelijk om op meerdere manieren geld uit de BV te halen. Denk hierbij aan salaris, dividend of lenen van de BV. Om te voorkomen dat er jaarlijks wordt bekeken welke vorm dat jaar het meeste voordeel oplevert, is de gebruikelijkloonregeling in de wet opgenomen. Deze wet bepaalt dat het salaris van een dga ‘gebruikelijk’ moet zijn.

De hoogte van het loon is afhankelijk van de beloning van vergelijkbare dienstbetrekkingen. Normaal gesproken moet dat salaris minimaal €46.000 bedragen. Door de coronacrisis is het mogelijk om het salaris naar beneden bijstellen. Dit te berekenen met de volgende formule

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019.
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020.
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019.

Aan de goedkeuring van een lager gebruikelijk loon moet er eerst worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden lager gebruikelijk loon

  • De rekeningcourantschuld of dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijke loon
  • Als het feitelijk genoten loon hoger was, dan geldt dit hogere loon
  • De omzet van 2019 of 2020 mag niet beïnvloed zijn door bijzondere omstandigheden, zoals oprichting, staking, fusie of bijzondere resultaten.
  • Ook de in de wet opgenomen ondergrens van € 46.000 en 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking zijn niet van toepassing op deze situatie.
  • Binnen deze goedkeuring kan het salaris over 2020 verlaagd worden zonder dat dit vooraf afgestemd hoeft te worden met de Belastingdienst.
  • Geef een verlaging ook tijdig door aan degene die de loonaangiften verzorgt. Als het oude loon toegepast blijft, moet je op grond van voorwaarde 2 dit bedrag ook blijven hanteren. Als er voor levensonderhoud toch geld wordt opgenomen uit de BV, komt je in de knoop met voorwaarde 1. Zorg dat eventueel gedane opnamen uit de BV nog voor het einde van het jaar teruggestort worden.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!