Nieuws:

Kerstpakketten voor het personeel? Denk om de loonheffing!

De waarde van een kerstpakket moet op de juist manier worden meegenomen in de administratie. Gebeurt dat niet dan moet de werknemer zelf de belasting over zijn kerstgeschenk betalen.

Als werkgever wilt u uw werknemers tijdens kerst bedanken met een kerstpakket. De kosten van een kerstpakket kunnen onbelast worden meegenomen door ze aan te wijzen als eindheffingsloon en onder te brengen in de vrije ruimte. Dit is handig voor de werknemer die over zijn kerstpakket geen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen hoeft te betalen. Ook de werkgever is zo geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de pakketten.

Toch maar een nieuwjaarspakket?

Het kan voorkomen dat er al vergoedingen en verstrekkingen zijn ondergebracht in de vrije ruimte waardoor de grens van 1,2% van de fiscale loonsom al bereikt is. Als dat voorkomt kan het verstandig zijn om een kerstpakket in te richten als nieuwjaarspakket.

Het moment van ontvangst van de pakketten bepaalt namelijk wanneer de kosten in de loonaangifte opgenomen moeten worden. Door het pakket pas in het nieuwe jaar uit te geven kunnen de kosten in de vrije ruimte van 2020 worden ondergebracht. Zo vermijdt de werkgever 80% eindheffing over de overschrijding van de vrije ruimte van 2019. In 2020 is de vrije ruimte groter waardoor de kans op het betalen van eindheffing kleiner is.

Geschenken aan uitzendkrachten en freelancers

Wanneer de uitzendkrachten en freelancers die voor uw organisatie werken hetzelfde pakket krijgen dan moet de organisatie de eindheffing voor haar rekening nemen. De hoogte van de eindheffing voor geschenken aan derden is afhankelijk van de waarde van het geschenk.

  • Is de waarde van het geschenk niet meer dan €136, dan geldt een eindheffingstarief van 45%.
  • Is de waarde hoger dan €136, dan is over de volledige waarde van het geschenk – en dus niet alleen over het deel boven de € 136 – 75% eindheffing verschuldigd.

In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. Uw organisatie moet de freelancer of uitzendkracht bovendien laten weten dat de eindheffing al is afgetikt.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!