Nieuws:

Hoe voorkom je dat een stagecontract een arbeidscontract wordt?

Hoe voorkom je dat een stagecontract een arbeidscontract wordt

Een stagecontract en arbeidscontract lijken veel op elkaar. Het is belangrijk om onderscheid te maken. Hoe doe je dat en wat heeft de rechter beslist?

Arbeids- of stageovereenkomst

Een overeenkomst is een arbeidsovereenkomst als:

  1. er arbeid wordt verricht;
  2. waarvoor loon wordt betaald; en
  3. er sprake is van een gezagsverhouding.

De naam boven de overeenkomst die beide partijen tekenen is niet van belang. Er wordt gekeken hoe de overeenkomst in de praktijk wordt uitgevoerd. In een arbeidscontract is het doel om een bijdrage te leveren aan de onderneming. Bij een stageovereenkomst wordt er ook arbeid verricht, een vergoeding betaald en is er een gezagsverhouding. Het grote verschil zit in het primaire deel van de arbeid. Bij een stageovereenkomst zijn de werkzaamheden vooral in het belang van de opleiding en is het doel dat de student zijn eigen kennis en ervaring uitbreidt.

Verschil arbeids- en stageovereenkomst

In een arbeidsovereenkomsten staan een aantal bepalingen die de werknemer beschermen. Denk hierbij aan loonbetaling en ontslag. Maar ook de afdrachten van premies staan beschreven. In een stageovereenkomst staan deze bepalingen niet. Er gelden echter wel regels uit de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet.

Als een stageovereenkomst in de praktijk toch een arbeidsovereenkomst blijkt te zijn, dan zijn ook alle wettelijke bepalingen van een arbeidsovereenkomst van toepassing. Een stage is vaak voor een bepaalde periode. Toch kan dit worden gezien als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De beëindiging van deze overeenkomst moet u tijdig aanzeggen. Daarnaast kan deze overeenkomst in principe niet tussentijds beëindigd worden. Als dat wel wordt gedaan, dan ben je een schadevergoeding verschuldigd over de resterende periode.

Hoe voorkom je dit probleem?

Om problemen te voorkomen hebben we een aantal tips opgesteld.

  • De werkzaamheden van de student moeten als doel hebben om ervaring op te doen en kennis uit te breiden die gericht zijn op de opleiding.
  • Laat de student niet zelfstandig werken of als vervanging van een medewerker
  • Betaal een vergoeding ter dekking van de kosten en geen uurtarief

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!