Nieuws:

Het belang van duidelijkheid in leaseauto-afspraken

Onduidelijke afspraken over leaseauto’s kunnen leiden tot onverwachte kosten voor werkgevers. Een recente zaak heeft aangetoond dat, als een werkgever de bijtelling voor privégebruik van de bedrijfsauto niet in acht neemt, de opgelegde naheffing voor de werkgever is en niet voor de werknemer, zeker wanneer er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de bedrijfsauto.

Wanneer is de werknemer verantwoordelijk voor de naheffing?

Normaal gesproken, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen op aan een bedrijf als het bedrijf de bijtelling voor privégebruik van de bedrijfsauto niet heeft meegenomen in het loon, wanneer dat wel nodig was. De naheffing valt op de werknemer als: 

• hij/zij meer dan 500 privékilometers binnen een jaar rijdt met de bedrijfsauto, terwijl hij/zij een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ heeft; 

• hij/zij de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in de loop van het jaar intrekt omdat de 500-kilometergrens is overschreden.

Een recente rechtszaak belicht het probleem

In een recente zaak ontdekte de fiscus na een boekenonderzoek dat een werkgever jarenlang de bijtelling voor privégebruik niet had meegenomen. Hierop werd de werkgever een naheffingsaanslag opgelegd. De werkgever stelde vervolgens dat de werknemer ongeveer € 9.000 teveel aan loon had ontvangen, omdat er geen rekening was gehouden met de bijtelling, en eiste dit bedrag terug van de werknemer. De werknemer was het hier niet mee eens en stelde dat hij/zij de auto mocht gebruiken als alternatief voor een loonsverhoging.

De uitkomst van de zaak en het belang van duidelijke communicatie

Ondanks dat de werkgever zich ervan bewust was dat de werknemer privé gebruikmaakte van de auto, stonden hier geen afspraken over op papier. De werknemer was nooit geïnformeerd over een mogelijke bijtelling op zijn salaris en was ook nooit gevraagd om een kilometeradministratie bij te houden. Volgens de rechter kon de naheffing niet worden herleid naar een specifieke werknemer en was er geen verzoek ingediend om de aanslag te verhalen op de werknemer bij de Belastingdienst. De eerdere inhoudingen moesten dus worden teruggedraaid.

Conclusie: zorg voor duidelijke afspraken

Kortom, het is van cruciaal belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over het gebruik van bedrijfsauto’s om onvoorziene belastingimplicaties te voorkomen. Als je hulp nodig hebt bij het navigeren door deze complexe belastingkwesties, zijn wij er bij AdBark om je te ondersteunen.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!