Nieuws:

Gebruikelijk loon dga stijgt in 2023 naar €51.000

gebruikelijk loon dga stijgt in 2023

Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur grootaandeelhouder (dga) komt in 2023 uit op €51.000. Dat is na jaren van gematigde stijging een flinke verhoging, want in 2022 lag het standaardbedrag nog op €48.000.

Een directeur grootaandeelhouder (dga) is directeur én werknemer van zijn bv. Om te voorkomen dat een dga zichzelf maar een schijntje als loon uitkeert, staat dit gebruikelijk loon in de wet. Bij de loonaangifte is het dus ook verplicht dat de dga een salaris opgeeft wat gebruikelijk is voor de werkzaamheden.

De regels voor het gebruikelijk loon als dga

Het gebruikelijk loon is volgens de nu geldende regels het hoogste van deze drie bedragen:

  • 75% van het loon van een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking (hierbij geldt op dit moment nog de doelmatigheidsmarge, zie onderaan dit bericht);
  • Het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap;
  • € 48.000 (het standaardbedrag voor 2022).
 

Gebruikelijk loon relatief hard omhoog

Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon is de afgelopen jaren gelijk gebleven of met €1.000,- verhoogd. In 2023 stijgt het van €48.000 naar €51.000, een flinke stijging dus.

Doelmatigheidsmarge verdwijnt per 2023

Naast de stijging van het standaardbedrag, is er nog één belangrijke verandering. Zoals eerder in dit artikel vermeld, mag een dga nu nog 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking als gebruikelijk loon voor zichzelf hanteren. Die 75% is de doelmatigheidsmarge. Deze marge verdwijnt per 2023. In plaats van 75% van dit loon, wordt dit nu 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!