Nieuws:

Fiscale Veranderingen in 2024: Wat ondernemers moeten weten

Fiscale veranderingen in 2024

Het belastingseizoen komt er weer aan, en met elk nieuw jaar komen er ook nieuwe fiscale veranderingen en beleidsaanpassingen om rekening mee te houden. Voor ondernemers is het van essentieel belang om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen om de financiële koers van hun bedrijf te bepalen. Wij bij @bark hebben daarom de belangrijkste fiscale veranderingen op een rij gezet die van invloed kunnen zijn op jouw bedrijf in 2024

Na enkele jaren van schommelingen, brengt 2024 eindelijk een jaar van stabiliteit met betrekking tot de tarieven in de vennootschapsbelasting (VPB). Het lage VPB-tarief blijft op 19% voor winsten tot € 200.000, terwijl winsten boven deze grens nog steeds onderhevig zijn aan het tarief van 25,8%. Dit biedt ondernemers enig ademruimte om zich te richten op groei en strategische planning.

Voor ZZP’ers en eigenaren van eenmanszaken of VOF’s is de zelfstandigenaftrek al enkele jaren aan het dalen. In 2024 daalt deze aftrek van € 5.030 in 2023 naar € 3.750. Dit is echter niet het einde van de daling, aangezien de aftrek jaar na jaar zal blijven dalen totdat deze in 2027 slechts € 900 bedraagt. Als je recht hebt op zelfstandigenaftrek, betekent dit dat je in de komende jaren meer belasting zult betalen.

Een ander fiscaal voordeel dat wordt verminderd, is de MKB-Winstvrijstelling. Deze regeling verlaagt je fiscale winst, wat resulteert in lagere inkomstenbelasting. In 2023 bedroeg deze vrijstelling 14%, maar in 2024 wordt dit teruggebracht tot 12,7%. Deze wijziging treft vooral ondernemers met hogere winsten.

Voor ondernemers die reiskostenvergoeding aan hun personeel verstrekken, is er goed nieuws. In 2024 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Dit kan niet alleen gunstig zijn voor je werknemers, maar ook voor jezelf als je zakelijke kilometers maakt zonder een bedrijfsauto.

Ondernemers die bedrijfsmiddelen verkopen, zoals voorraden of bedrijfspanden, kunnen te maken krijgen met boekwinst. De herinvesteringsreserve stelt je in staat om belastinguitstel te krijgen, zodat je de winst kunt reserveren voor nieuwe investeringen. Vanaf 2024 wil de overheid de voorwaarden voor de herinvesteringsreserve versoepelen, waardoor meer ondernemers er gebruik van kunnen maken.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een stimuleringsmaatregel voor duurzame investeringen. Hoewel deze regeling wordt verlengd tot 2028, zal het aftrekpercentage dalen van 45,5% naar 40% in 2024. Dit kan van invloed zijn op de financiële voordelen van investeringen in duurzame energie.

Het kabinet blijft investeren in klimaatmaatregelen, zowel voor de overheid als het bedrijfsleven. Dit vertaalt zich in diverse subsidieregelingen voor duurzaam ondernemen, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie (SDE++). Innovatie wordt ook gestimuleerd via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Ondernemers die elektrische bestelbussen aanschaffen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie via de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Het budget voor 2024 is vastgesteld op € 21,3 miljoen, dus het is raadzaam om snel aanvragen in te dienen.

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt aangepast om misbruik te voorkomen. Hoewel de regeling moet blijven bestaan om betalingsproblemen bij bedrijfsoverdrachten te voorkomen, worden er wijzigingen doorgevoerd, zoals het niet langer beschouwen van verhuurd vastgoed als ondernemingsvermogen.

In 2024 wordt het minimumuurloon verplicht voor werkgevers, wat van invloed kan zijn op de loonkosten. Daarnaast wordt de werkkostenregeling aangepast, waardoor werkgevers minder belastingvrije extra’s aan werknemers kunnen verstrekken.

Het begrijpen van de fiscale veranderingen is belangrijk om jouw bedrijf op de juiste koers te houden in 2024. Neem de tijd om je financiën te plannen en te anticiperen op deze wijzigingen om eventuele verrassingen te voorkomen. Wij staan uiteraard klaar voor vragen of advies op maat. 

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!