Nieuws:

Extra miljardensteun voor bedrijfsleven in coronacrisis

Het kabinet komt met een tweede pakket voor het bedrijfsleven dat te lijden heeft onder de coronacrisis. Dit tweede pakket bestaat uit 13 miljard en loopt tot en met eind augustus. In dit nieuwe pakket worden er meer voorwaarden gesteld aan de overheidssteun.

De nieuwe ronde sluit volgens de beleidmakers beter aan bij de situatie waar de economie nu in zit. Toen het eerste pakket werd georganiseerd was de gedachte dat de economie in een korte dip zou geraken. De realiteit is dat corona meer impact heeft dan gedacht.

Maatregelen passen bij “het nieuwe normaal”

Met deze nieuwe maatregelen wil het kabinet ondernemers helpen om zich aan te passen aan “het nieuwe normaal”. Het is mogelijk dat er ook nog een 3e steunpakket aankomt. Dit is afhankelijk van de situatie tegen die tijd.

De ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken lieten bij de presentatie van het pakket weten dat er wel een moment komt dat de belastingbetaler niet meer alles bijpast.

NOW-regeling (tegemoetkoming loonkosten)

  • Met 3 maanden verlengd, nieuwe aanvragen vanaf 6 juli 2020. Peildatum voor de loonkosten is nu 15 mei 2020.
  • Als werkgevers tijdens de NOW-periode personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen wordt 100% van het loon van de werknemer waarvoor een ontslagaanvraag is ingediend in mindering gebracht op de subsidie (was 150%)
  • Werkgevers mogen in 2020 geen dividend of bonussen (aan de directie) uitkeren.
  • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen.
  • De opslag voor tegemoetkoming voor andere werkgeverslasten (zoals werkgeverspremies) gaat omhoog van 30% naar 40%.
  •  

TOZO (inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers)

De Tozo is verlengd met 3 maanden, maar nu wordt er rekening gehouden met het inkomen van de partner. Als het gezamenlijke inkomen boven het sociaal minimum uitkomt, dan krijgen zij geen TOZO.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

  • ‘Vervanger’ van de TOGS-regeling. Het gaat hier om een belastingvrije tegemoetkoming in de vaste lasten van maximaal € 20.000 in drie maanden. Aanvrager moet minstens 30% omzetverlies hebben. Bij de TOGS kreeg iedere aanvrager nog een eenmalige gift van € 4.000.
  • De omvang van de steun hangt af van: de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving. Hoe die berekening er precies uitziet, is nog niet bekend. En ook niet expliciet of dit een gift is of een lening.

Fiscale maatregelen

  • Ondernemers kunnen tot 1 september bijzonder uitstel van belastingbetaling blijven aanvragen. In eerste instantie is het uitstel voor 3 maanden, maar langer kan ook.
  • Andere extra fiscale maatregelen, zoals de versoepeling van het urencriterium zijn ook verlengd tot 1 september.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!