Nieuws:

Extra box 3 compensatie wordt op Prinsjesdag verwacht

Extra box 3 compensatie wordt op Prinsjesdag verwacht

De komende maanden buigt het kabinet over de vraag of en hoe belastingplichtigen gecompenseerd kunnen worden die eerder geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Op Prinsjesdag wordt het besluit verwacht.

Box 3 compensatie

Eind vorig jaar besloot de Hoge Raad dat het huidige systeem voor de heffing in box 3 niet door de beugel kon. De bezwaarmakers krijgen de teveel betaalde belastinggeld terug. Vooralsnog konden alleen bezwaarmakers compensatie verwachten. Maar nu gaat het kabinet bekijken of ze ook een groep belastingplichtigen die eerder geen bezwaar hebben gemaakt kunnen compenseren. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet in kaart gebracht wat er mogelijk is. De twee meest waarschijnlijke scenario’s zijn géén compensatie en volledige compensatie. Helemaal geen compensatie kan onrechtvaardig voelen voor de niet-bezwaarmakers, omdat zij ook belasting hebben betaald volgens een stelsel dat in strijd is met het Europees recht. Voor de volledig compensatie zal er een extra 4,1 miljard moeten gevonden worden.

Mogelijkheden compensatie niet-bezwaarmakers

  • Compensatie volgens de lijnen van de bezwaarmakers (tool) maar dan met een maximaal herstelbedrag, zoals € 500 of € 1.000.
  • Compensatie zoals bij bezwaarmakers maar dan tot een maximum aan vermogen, bijvoorbeeld € 200.000.
  • Compensatie-uitkering van een vast of variabel bedrag.
  • Verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3.

De komende periode gaat het kabinet de verschillende mogelijkheden bekijken en afwegen. Tijdens Prinsjesdag wordt duidelijk voor welke vorm er wordt gekozen. Daarbij is onder meer van belang of de oplossing juridisch houdbaar is, of de Belastingdienst de uitvoering aankan en uiteraard of er geld voor is. Het kabinet zegt dat de niet-bezwaarmakers nu nog geen actie hoeven te ondernemen om straks eventueel in aanmerking te komen voor een compensatie. Dat de keuze later valt ‘gaat niet ten koste van hun rechtspositie’, schrijft het kabinet.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!