Nieuws:

Eindejaarstips 2020 voor IB ondernemers

Hierbij willen wij u attenderen op de mogelijkheden om 2020 fiscaal goed af te sluiten, en 2021 goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaarstips kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die de regering per 1 januari 2021 wil doorvoeren. Daarnaast gaan we in op de fiscale maatregelen, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III. Ook deze plannen zijn nog niet allemaal goedgekeurd.

De zelfstandigenaftrek wordt versoberd. Het kabinet stelt voor de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. Daar staat tegenover dat de arbeidskorting wordt verhoogd.

 

Startende ondernemers kunnen hun investeringen willekeurig afschrijven tot op de restwaarde of bij een investering in een bedrijfspand tot de bodemwaarde. U komt hiervoor in aanmerking als u recht heeft op startersaftrek. Dat is het geval indien u in het jaar minimaal 1.225 uur voor de onderneming heeft gewerkt.

Het urencriterium is de sleutel tot veel fiscale gunstige regelingen voor IB-ondernemers. Denk aan zelfstandigenaftrek, startersaftrek, de fiscale oudedagsreserve en MKB winstvrijstelling. Als u wilt voldoen aan het urencriterium, moet u aannemelijk maken dat u ten minste 1225 uur werkzaam bent geweest aan de onderneming. Het is noodzakelijk dat u bijhoudt hoeveel uren u voor de onderneming bezig bent geweest aan directe en indirecte uren. Indirecte uren zijn reisuren, overleg, onderhoudswerkzaamheden, telefoongesprekken en administratie voeren.

Bent u van plan om nog dit jaar of begin volgend jaar een nieuwe auto aan te schaffen. Gaat u dan goed na of de auto op de balans moet activeren of in privé moet aanhouden. Houdt u de auto in privé, dan mag u voor de zakelijke kilometers (waaronder de woon-werkverkeer) 19 cent per kilometer in aftrek brengen op de winst. Staat de auto op de balans van de onderneming komen alle kosten ten laste van de zaak als ondernemerskosten. Wel moet u in verband met privégebruik een onttrekking in aanmerking nemen als meer dan 500 km privé wordt gereden.

Op een eenmaal gemaakte keuze om de auto in privé of in de zaak te rijden, kunt u niet meer terugkomen. Keuzeherziening is slechts mogelijk als er sprake is van een ingrijpende wijziging in het gebruik of bij een belangrijke wetswijziging.

Om het fiscaal ondernemerschap van de partner veilig te stellen is het zaak dat de partner ook mee tekent binnen de onderneming bij verbintenissen die rechtstreeks verbonden zijn met de onderneming. Als de partner alleen maar ondersteunende werkzaamheden verricht en geen contracten afsluit tellen haar uren van ondersteunende werkzaamheden niet mee voor de urencriteria van de zelfstandigenaftrek.

Indien u partner meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te kennen. Indien u uw partner een reële arbeidsbeloning toekent, kunt u deze vergoeding als arbeidskosten ten laste van de winst brengen. Vereist is wel dat de vergoeding € 5.000 of meer bedraagt en u moet de arbeidsbeloning periodiek aan uw partner betalen. Betaling dient plaats te vinden op een bank of girorekening die op naam van de partner staat.

Verliezen uit 2011 en/of daarvoor zullen per 31 december 2020 verdampen. Ga na of verliesverdamping kan worden voorkomen door stille reserves besloten in uw bedrijfsmiddelen en/of activiteiten te realiseren.

Wilt u meer weten over de wijzigingen of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Reus & Bark!

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!