Nieuws:

Definitieve percentages box 3 voor 2022

Definitieve percentages box 3 voor 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de definitieve forfaitpercentages voor de waarde van banktegoeden en schulden in het kader van de Wet rechtsherstel box 3 voor 2022 gepubliceerd.

Als je aangifte inkomstenbelasting doet in 2022, kun je gebruik maken van twee methodes om het box 3-inkomen te berekenen. De Belastingdienst past automatisch de meest gunstige methode toe.

Twee methodes 

Fictieve verdeling 

De eerste (oude) methode gaat uit van een fictieve verdeling van vermogensbestanddelen. Hierbij gaat de fiscus uit van drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement, van een fictieve verdeling tussen spaartegoeden en beleggingen waaraan dan forfaitaire percentages zijn gekoppeld.

Verdeling van vermogensbestanddelen 

De andere methode voor de berekening van de box 3-heffing gaat uit van een verdeling van vermogensbestanddelen namelijk bank-spaartegoeden, beleggingen, andere bezittingen en schulden. Aan deze vermogensbestanddelen zijn fictieve rendementspercentages gekoppeld die dichtbij de werkelijke rendementspercentages van de vermogensbestanddelen liggen.

Staatssecretaris Van Rij heeft onlangs de definitieve percentages voor 2022 voor bank- en spaartegoeden en schulden van de Wet rechtsherstel box 3 bekendgemaakt:

  • Bank- en spaartegoeden: 0,00%
  • Schulden: 2,28%

Voor beleggingen/andere bezittingen is het nu 5,53%. Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 maart 2023 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!