Nieuws:

Data aangepast voor het aanvragen definitieve subsidie NOW

Data aangepast voor het aanvragen definitieve subsidie NOW

Er zijn nu nog verschillende aanvraagtermijnen voor de tranches van de NOW-subsidie. Deze data worden binnenkort aangepast. Veel werkgevers krijgen binnenkort meer tijd voor de aanvraag. Dat heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten aan de Tweede Kamer.

Een werkgever kan de loonkosten van hun werknemers gecompenseerd krijgen via de NOW regeling wanneer hun omzet gedaald is door de coronacrisis. Wanneer het UWV de subsidie toekent krijgt de werkgever eerst een voorschot van 80% van het subsidiebedrag. Na afloop van de subsidiemaanden moet de aanvrager opnieuw een aanvraag indienen bij het UWV. Op dat moment wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld en is het mogelijk dat de werkgever de overige 20% ontvangt. Vanwege de omvang van het aanvragen van de NOW hebben accountants om meer tijd gevraagd om de controles in goede lijnen te laten verlopen. Minister Koolmees gaat daarom de data voor de definitieve subsidievaststelling aanpassen.

Voor de eerste tranche NOW 1.0 geldt op dit moment dat een werkgever die geen accountverklaring nodig heeft, tot en met 23 maart 2021 de subsidieverklaring kan aanvragen. Een werkgever die wel over een accountantsverklaring moet beschikken, heeft tot en met 29 juni 2021 de tijd. Om dit te vereenvoudigen wil de minister voortaan een einddatum hanteren. 31 oktober 2021 is de nieuwe einddatum voor de NOW 1.0. Om de regeling goed werkbaar te houden voor het UWV, worden ook de data van de derde, vierde en vijfde tranche opgeschoven.

Om technische redenen is de openingsdatum van de NOW 2.0 juist vervroegd naar 15 maart 2021. De vierde en vijfde tranche hebben dezelfde openings- en sluitingsdatum. Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwe deadlines voor de aanvraag van de definitieve NOW-subsidie.

NOW-tranche   Datum opening vaststellingsloket      Datum sluiting vaststellingsloket

1                            7 oktober 2020                                         31 oktober 2021

2                           15 maart 2021                                            5 januari 2022

3                           4 oktober 2021                                          26 juni 2022

4                          31 januari 2022                                          23 oktober 2022

5                          31 januari 2022                                          23 oktober 2022

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!