Het belang van duidelijkheid in leaseauto-afspraken

Onduidelijke afspraken over leaseauto’s kunnen leiden tot onverwachte kosten voor werkgevers. Een recente zaak heeft aangetoond dat, als een werkgever de bijtelling voor privégebruik van de bedrijfsauto niet in acht neemt, de opgelegde naheffing voor de werkgever is en niet voor de werknemer, zeker wanneer er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van […]

Belastingrente omhoog van 4% naar 6%

Vanaf 1 juli a.s. stijgt het percentage van de belastingrente van 4% naar 6% voor alle soorten belastingen, uitgezonderd de vennootschapsbelasting en bronbelasting die een afzonderlijk percentage hanteren. Dit betekent een opmerkelijke verhoging van maar liefst 50%! De belastingrente komt in beeld wanneer een belastingbetaler te laat betaalt of minder dan de verschuldigde belasting voldoet. […]

Definitieve percentages box 3 voor 2022

Definitieve percentages box 3 voor 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de definitieve forfaitpercentages voor de waarde van banktegoeden en schulden in het kader van de Wet rechtsherstel box 3 voor 2022 gepubliceerd. Als je aangifte inkomstenbelasting doet in 2022, kun je gebruik maken van twee methodes om het box 3-inkomen te berekenen. De Belastingdienst past automatisch de meest gunstige […]

Vergoeding oplaadkosten elektrische auto en laadpaal

Vergoeding oplaadkosten auto en laadpaal

Veel werknemers maken gebruik van een elektrische auto. Hoe werkt het als je de kosten voor een laadpaal en de stroom voor het opladen vergoedt? We leggen het graag uit. Kosten laadpaal  Allereerst zijn er drie situaties mogelijk die regelen hoe het gebruik van de laadpaal belast wordt: Als de werknemer een auto van de […]

Versneld afschrijven in 2023? Hoe werkt dit precies?

versneld afschrijven in 2023? Hoe werkt dit precies?

Ondernemingen kunnen vanaf 2023 versneld afschrijven op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen, zoals machines. Op die manier wil het kabinet investeringen in het mkb stimuleren. De randvoorwaarden voor deze regeling zijn inmiddels gepubliceerd. Wij leggen je uit hoe het werkt. Steuntje in de rug voor ondernemers Er is op dit moment veel onzekerheid in de economie, waardoor […]

Gebruikelijk loon dga stijgt in 2023 naar €51.000

gebruikelijk loon dga stijgt in 2023

Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur grootaandeelhouder (dga) komt in 2023 uit op €51.000. Dat is na jaren van gematigde stijging een flinke verhoging, want in 2022 lag het standaardbedrag nog op €48.000. Een directeur grootaandeelhouder (dga) is directeur én werknemer van zijn bv. Om te voorkomen dat een dga zichzelf maar […]

Eindejaarstips 2022 voor elke ondernemer!

eindejaarstips 2022

Zoals je ieder jaar van ons kunt verwachten hebben wij ook dit jaar de eindejaarstips in kaart gebracht. Een jaarlijkse mededeling met allerlei belangrijke zaken voor elke ondernemer. Administratief goed voorbereid het nieuwe jaar in? Deze tips zorgen ervoor dat je helemaal op de hoogte bent.  Tabelcorrectiefactor De tabelcorrectiefactor voor 2023 bedraagt 1,063. Dat betekent […]

Deelnemen aan de KOR per 2023? Wees niet te laat!

de KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) kan zeer interessant zijn voor startende of kleine ondernemingen. Je krijgt namelijk vrijstelling van btw en dit scheelt je een hoop administratie en werk zoals bij de btw-aangifte. Echter staat hier tegenover dat je ook geen btw meer mag aftrekken van investeringen die je doet. Om in aanmerking te komen voor de […]

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag

Dinsdag 20 september heeft het kabinet de fiscale plannen voor 2023 bekendgemaakt. Wat betekenen deze plannen voor jouw bedrijf? We hebben de belangrijkste zaken op een rijtje gezet in een Prinsjesdag special. Er zijn twee versies beschikbaar; een versie voor IB-ondernemers en een voor dga’s.  Download de Prinsjesdag Special IB-ondernemers Download de Prinsjesdag Special dga’s

Hoe voorkom je dat een stagecontract een arbeidscontract wordt?

Hoe voorkom je dat een stagecontract een arbeidscontract wordt

Een stagecontract en arbeidscontract lijken veel op elkaar. Het is belangrijk om onderscheid te maken. Hoe doe je dat en wat heeft de rechter beslist? Arbeids- of stageovereenkomst Een overeenkomst is een arbeidsovereenkomst als: er arbeid wordt verricht; waarvoor loon wordt betaald; en er sprake is van een gezagsverhouding. De naam boven de overeenkomst die […]