Nieuws:

Berekening bijtelling is aangepast!

Berekening bijtelling is aangepast!

Er is een verandering in de bijtelling wanneer je als dga gelijktijdig meerdere auto’s van de BV ter beschikking hebt of wanneer je als werkgever meer dan één auto aan de werknemer beschikbaar stelt.  Deze verandering is ingegaan op 1 januari 2021. Wat houdt deze verandering precies in?

Bijtelling is verplicht voor auto’s waarmee jij of jouw werknemer meer dan 500 kilometer per jaar rijdt. Voorheen gold de bijtelling slechts voor één auto. Maar nu wordt er gekeken naar het aantal rijbewijzen binnen het gezin. Dus zijn er twee rijbewijzen binnen het gezin dan tel je voor twee auto’s bij. Zijn er nog meer rijbewijzen binnen het gezin, dan geldt de bijtelling voor eventueel auto’s als er rijbewijzen zijn.

Heb jij of jouw werknemer meerdere auto’s tot de beschikking maar hoef je niet voor alle auto’s bijtelling te betalen? Dan gold tot 2020 de bijtelling voor auto’s met de hoogste cataloguswaarde. Vanaf 1 januari geldt de bijtelling privégebruik voor de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!