Nieuws:

Belastingrente omhoog van 4% naar 6%

Vanaf 1 juli a.s. stijgt het percentage van de belastingrente van 4% naar 6% voor alle soorten belastingen, uitgezonderd de vennootschapsbelasting en bronbelasting die een afzonderlijk percentage hanteren. Dit betekent een opmerkelijke verhoging van maar liefst 50%!

De belastingrente komt in beeld wanneer een belastingbetaler te laat betaalt of minder dan de verschuldigde belasting voldoet. Omdat de Belastingdienst dan langer op haar geld moet wachten, wordt deze rente, in feite een compensatie voor deze wachttijd, in rekening gebracht. Tot 30 juni is dit percentage nog 4%, maar na deze datum zal het oplopen naar 6%. Een behoorlijke toename dus!

Herziening belastingrente VPB 

Er was eerder dit jaar een verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (VPB) en bronbelasting van 8% naar 10,5% aangekondigd. Deze werd echter herzien omdat het kabinet de hele regeling rond belastingrente onder de loep neemt. Er is nog geen indicatie dat de geplande verhoging voor de overige belastingen ook wordt heroverwogen.

Accurate vaststelling aanslagen 

Om onnodige belastingrente te vermijden, is het belangrijk dat belastingbetalers hun (voorlopige) aanslagen zo nauwkeurig mogelijk berekenen, zodat er zo min mogelijk bijbetaling nodig is.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!