Nieuws:

Belastingplan 2024: Wijzigingen goedgekeurd door de Tweede Kamer

Belastingplan 2024: wijzigingen goedgekeurd door de Tweede Kamer

Het Belastingplan 2024 heeft groen licht gekregen van de Tweede Kamer, maar niet zonder een aantal wijzigingen rondom de oorspronkelijke begroting die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft voorgesteld. De tarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting gaan extra stijgen, en op het laatste moment is er een aanpassing doorgevoerd in de 30%-regeling. Wat betekent dit voor jou en je personeel? Wij leggen het je uit.  

 

Goedkeuring van Belastingplan 2024: Wat u moet weten 

De belastingplannen voor 2024, zoals aangekondigd op Prinsjesdag, hebben de goedkeuring van de Tweede Kamer gekregen. Het Belastingplan 2024 omvat onder andere een kleine verhoging van het lage tarief voor de inkomstenbelasting, een uitbreiding voor het onbelast verstrekken van ov-abonnementen en de mogelijkheid voor werkgevers om werknemers onbelast €0,23 per zakelijke kilometer te vergoeden. De Eerste Kamer zal het Belastingplan van 2024 nu beoordelen, en de definitieve belastingtarieven voor 2024 worden vastgesteld na de stemming op 19 december. 

 

Tarieven voor box 2 stijgen naar 33%, en voor box 3 naar 36% 

De stemming in de Tweede Kamer over de belastingplannen vonden plaats op de laatste vergaderdag voor het verkiezingsreces. Er waren veel kwesties die opgelost moesten worden, aangezien de samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen op 22 november verandert.   

De wetvoorstellen in het Belastingplan hebben groen licht gekregen. De Tweede Kamer heeft hierin ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de tarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting met 2 procent verhoogd, waardoor het toptarief voor box 2 op 33% uitkomt en voor box 3 geldt in 2024 een tarief van 36%. Ook is de tabelcorrectiefactor verlaagd via een amendement bij de stemming, wat heeft geleid tot lagere grensbedragen voor de inkomstenbelasting in 2024. Daarnaast stijgt het minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2%. 

 

Giftenaftrek, mkb-winstvrijstelling, 30%-regeling en BOR 

In de laatste ronde van stemmingen heeft de Tweede Kamer enkele verrassende amendementen aangenomen om onder andere financiële dekking te creëren. Hier zijn enkele van de aangenomen wijzigingen:  

  • De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (VPB) blijft bestaan voor giften tot € 100.000, in plaats van de voorgestelde volledige verdwijning per 2024. Dit wordt gefinancierd door de grens voor excessieve leningen voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) te verlagen van €700.000 naar €500.000. Dga’s die schulden boven deze grens hebben, moeten belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting.  
  • De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers wordt geleidelijk versoberd. De opbrengst ervan wordt gebruikt om de rente op studieleningen voor studenten van de ‘pechgeneratie’ te verlagen. 
  • De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 14% naar 13,31% in 2024, in plaats van de eerder voorgestelde daling naar 12,7%. 
  • De afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in de inkomstenbelasting wordt uitgesteld van 2025 naar 2027, met een geleidelijk afbouwtraject.  
  • De geplande accijnsverhoging op benzine en diesel in 2024 wordt geannuleerd, met een verlenging van de huidige korting op accijnzen en aanvullende financiering vanuit het Nationaal Groeifonds. De accijnsverhoging op alcoholhoudende drank wordt ook afgezwakt, met dekking uit een verhoging van de kansspelbelasting met 1 procentpunt en andere bronnen.  
  • De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet ondergaat een extra wijziging, waarbij percentages voor belastingvrijstelling vanaf 2025 worden aangepast. Onder de ondernemingswaarde van €1,5 miljoen wordt 100% vrijgesteld van erf- of schenkbelasting (nu ruim €1,2 miljoen), en boven die grens geldt een vrijstelling van 75% (nu 83%). De financiering voor deze extra vrijstelling komt uit een aanpassing in de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3, die daalt van ruim €65.000 per belastingplichtige naar €30.000 in 2024.  

 

Verhoging VPB-tarief en een ruimere vrije ruimte hebben het niet gehaald  

In de laatste stemming van de Tweede Kamer is een extra verhoging van het toptarief in de VPB van 25,8% naar 36,93%. Een verhoging (van 9% naar 12%) van het tarief in de innovatie box in de VPB werd verworpen. De verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR), van 1,92% naar 5% voor de eerste €400.000 van de fiscale loonsom, heeft het evenmin gehaald. Ook een heffing op vliegtickets voor overstappende passagiers is van de tafel geveegd.  

 

Met het Belastingplan 2024 goedgekeurd door de Tweede Kamer, ondergaat het Nederlandse belastingstelsel aanzienlijke veranderingen. De Eerste Kamer zal binnenkort het Belastingplan beoordelen, wat leidt tot definitieve belastingtarieven voor 2024 na de stemming op 19 december. Wij houden je op de hoogte van de belastingwetgeving.  Neem gerust contact met ons op voor vragen over de impact op jouw financiële situatie.  

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!