Nieuws:

Auto van de zaak: wel of geen bijtelling toepassen?

Auto van de zaak: wel of niet bijtelling toepassen?

Bij het toepassen van de bijtelling wordt er gekeken of de werknemer voor privégebruik meer dan 500 km heeft gereden. Het maakt niet uit of de werknemer de auto het hele jaar ter beschikking heeft of slechts een deel.

Voorbeeld:
Een nieuwe werknemer treed 1 oktober in dienst, en heeft tot en met 31 december in totaal 200 km privé gereden. Op jaarbasis dus minder dan 500 km, maar wanneer hij de auto het hele jaar ter beschikking zou hebben gehad, dan was het privégebruik 800 km geweest. Voor de maanden oktober, november en december moet de bijtelling worden toegepast. Het algemene bijtellingspercentage is 22% van de cataloguswaarde.

Natuurlijk kan het voorkomen dat de werknemer meerdere auto’s per jaar tot zijn beschikking heeft. Ook dan moet er goed gekeken worden naar de bijtelling.

Voorbeeld:

De werknemer heeft van januari tot en met juli een auto van de zaak ter beschikking waarmee hij niet privé rijdt. De cataloguswaarde is €30.000. Vanaf augustus stel je een andere auto ter beschikking ter waarde van €50.000. Met deze auto rijdt de werknemer 110 kilometer per maand privé. Omdat de werknemer meer dan 500 kilometer privé rijdt moet er bijtelling worden gerekent. Maar dat moet worden berekend over beide auto’s. De bijtelling over de periode januari tot en met juli is alsnog 7/12 x 22% x € 30.000 = € 3.850, per maand € 550. De bijtelling over de periode augustus tot en met december is 5/12 x 22% x € 50.000 = € 4.583, per maand € 916.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!